Het maakbare dier 

Het Barth-Misset Fonds werkt met jaarthema’s. Aanvragen die onder het geldende jaarthema vallen, krijgen bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven aanvragen die niet onder het jaarthema vallen. In de periode 2020-2021 is het jaarthema ‘Het maakbare dier’.

Al zo lang mensen dieren houden, wordt er geselecteerd op gewenste eigenschappen als productiesnelheid, sociaal gedrag en levensduur. Daarnaast hebben onze landbouwdieren te maken met fysieke ingrepen zoals onthoornen, castreren en het knippen van staarten en tanden. En dan hebben we het nog niet gehad over het zodanig genetisch aanpassen van dieren dat ze beter in onze houderijsystemen passen. Vaak gaat het om ingrepen die vooral bedoeld zijn om grootschalige productie te versnellen en/of te vergemakkelijken, maar die niet zelden een inbreuk vormen op de fysieke integriteit van dieren en onrecht doen aan hun intrinsieke waarde. Het fonds zal in 2020 en 2021 bij voorkeur projecten financieren die leiden tot diervriendelijke(r) alternatieven voor dergelijke ingrepen – dat wil zeggen: alternatieven die deze ingrepen verfijnen, verminderen of overbodig maken.

Met ‘Het Maakbare Dier’ als jaarthema agendeert het Barth-Misset Fonds de morele legitimiteit van fysieke ingrepen bij dieren in de intensieve veehouderij. Waar liggen de morele grenzen? Hoe ver willen we gaan met ingrijpen in de levens van dieren? Hoe maakbaar is het dier?  

Hieronder vindt u aanvullende informatie over het jaarthema ‘Het Maakbare Dier’.

Jaarthema 'Het Maakbare Dier'