Beter Boeren: voor klimaat, boer en dier

Het Barth-Misset Fonds werkt met jaarthema’s. Aanvragen die onder het geldende jaarthema vallen, krijgen bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven aanvragen die niet onder het jaarthema vallen. In de periode 2022-2023 is ‘Beter Boeren: voor klimaat, boer en dier’ het jaarthema van het Barth-Misset Fonds.

In de Nederlandse veehouderijketen gaat de komende jaren veel aandacht uit naar het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Dat vraagt om innovaties. Maar innoveren is duur en maatregelen die misschien wel bijdragen aan een gezonde leefomgeving en verdere opwarming tegengaan kunnen haaks staan op dierenwelzijn of omgekeerd. Het Barth-Misset Fonds nodigt doeners en denkers uit met creatieve en gedurfde voorstellen te komen voor innovaties in de veehouderij die op die drie punten juist een goede balans laten zien: ze dragen bij aan de bescherming van een gezonde leefomgeving en gaan verdere opwarming tegen, ze dragen bij aan dierenwelzijn én ze zijn haalbaar en houdbaar voor boeren en/of transporteurs.

Voor meer informatie over het jaarthema 2022-2023, zie hieronder een korte animatie of:

 

Lees hier de toelichting op het thema 'Beter Boeren'