Aanmelden is niet meer mogelijk

Denk mee over win-win-win voor milieu, boer en dier en maak kans op een hoofdprijs van € 1.000,-!

In de Nederlandse veehouderij gaat de komende jaren veel aandacht uit naar het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Dat vraagt om innovaties! Maar innovaties die bijdragen aan een lagere uitstoot en opwarming tegengaan, kunnen juist haaks staan op dierenwelzijn hebben of omgekeerd.
Het Barth-Misset Fonds nodigt studenten daarom uit met creatieve en gedurfde voorstellen te komen voor innovaties in de veehouderij die een goede balans laten zien: ze dragen bij aan een gezonde leefomgeving en beschermen het milieu, dragen bij aan dierenwelzijn én zijn haalbaar en houdbaar voor boeren en/of transporteurs.
 
Het Barth-Misset Fonds zet zich in voor verbetering van de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij, en nodigt jou uit om - eventueel met anderen - hierover mee te denken. De specifieke vraag waarover we graag jouw/jullie ideeën horen luidt:
 
Bedenk jij dé win-win-win oplossing die voor zowel milieu, boer als dier winst oplevert voor toekomstbestendig boeren?
De sluitingsdatum voor aanmelden is op de dag van duurzaamheid - 31 oktober 2022. Vervolgens kunnen de ideeën en plannen ingediend worden tot en met 23 december 2022, om op het eindevent de winnaars bekend te maken.
 
Jouw idee tot werkelijk brengen?
Het fonds financiert projecten tot wel € 50.000 die bijdragen aan het thema Beter Boeren. Levert jouw idee de gewenste impact en is het realiseerbaar? Dan maak jij wellicht kans op die € 50.000 euro om je idee tot leven te brengen in de praktijk!
 
                           
Info en Instructies voor deelnemers NL                           
 
 

Share your ideas about win-win-win for environment, farmers and animals and win a grand prize of

€ 1.000,-!

Over the next few years, the Dutch dairy sector will see a strong focus on the reduction of nitrogen and greenhouse gas emissions. This requires innovation! Concepts that reduce emissions, however, can have adverse effects on animal welfare and vice versa. The Barth-Misset Foundation therefore challenges students to come up with creative and groundbreaking innovations that contribute to the balance we need: a healthy environment, reduced emissions, improved animal welfare and feasibility for farmer and/or transporters.
 
The Barth-Misset Foundation aims to improve animal welfare in livestock farming and invites you – individually or within a group – to contribute:
 
Will you come up with the triple-win solution that benefits environment, farmer & animal and raises the bar for future-proof farming?
The closing date for applications is on the Dutch Day of Sustainability on October 31th. Ideas and plans can then be submitted until December 23th 2022. The winners will be announced during an energetic and inspiring event in January 2023.​
 
Your idea brought to life
The Barth-Misset fund finances projects that contribute to the theme Better Farming for a sum up to €50.000! Can your idea make a difference? Is it impactful? Is it feasible? If you can answer yes to these three questions, click the link below, sign up and perhaps you will be granted the sum of up to €50.000 to bring your idea to life.
  
                                    
Info and Instruction for particpants UK                            
 
 
Eindevent Studenten Challenge Beter Boeren

Op 17 januari 2023 worden de winnaars van de Challenge bekend gemaakt tijdens een eindevent.
Tijdens dit event creëren we betrokkenheid rondom ons jaarthema ‘Beter Boeren’. De Nederlandse veehouderij komt hier samen om te luisteren naar de beste ideeën vanuit de Studenten Challenge, en om nieuwe innovaties en ontwikkelingen met elkaar aan te wakkeren. Tot slot staat deze avond in teken van de prijsuitreiking voor de winnaars van de challenge!

Meer informatie over het eindevent volgt later. 

 

Praktische informatie

Alle informatie over de challenge vind je in bovenstaand informatie- en instructiedocument. Wij raden je aan om dit document zorgvuldig door te lezen voordat je aan de challenge begint. Hieronder hebben we de belangrijkste punten uit het document voor je samengevat:

  • Deelnemen kan individueel of in een groep (max. 6 personen);
  • Inzendingen bestaan uit een document en een korte video;
  • Een vakkundige jury beoordeelt alle inzendingen op inventiviteit, uitvoerbaarheid en impact op milieu, boer en dier;
  • Deelnemers gaan akkoord met alle voorwaarden zoals vermeld in het document ‘Informatie en Instructie voor deelnemers’. 

Aanmelden

 

Aanmelden voor de Studenten Challenge Beter Boeren is niet meer mogelijk. 

 

 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen? Bekijk hier de FAQ

Heb jij een vraag die niet beantwoord wordt in de FAQ, mail of bel ons: info@barthmissetfonds.nl - 06-22116302 / 06-49909877. 

We streven ernaar om je vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Bekijk hier de FAQ