Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Heb je vragen die niet beantwoord worden in deze FAQ? Neem dan contact op met Else de Jonge, secretaris van het Barth-Misset Fonds via info@barthmissetfonds.nl of 06 22 11 63 02.

Studenten Challenge Beter Boeren

Wie mogen er meedoen aan de Studenten Challenge ‘Beter Boeren’?

De challenge is uitsluitend bedoeld voor 16+-scholieren en studenten uit het mbo-, hbo- en universitair onderwijs.

Is deelname aan de challenge kosteloos?

Deelname is gratis. De beste drie ideeën worden bovendien beloond met mooie geldprijzen.

Mag ik meerdere ideeën inzenden?

Ja, elke deelnemer mag maximaal drie inzendingen doen. Daarbij telt wel: één goed doordacht idee maakt meer kans op een prijs dan drie ideeën die rammelen. Dus bezint eer gij begint!

Wat moet ik insturen als inzending?

Je inzending bestaat uit twee onderdelen: (1) een pdf van 3 A4tjes/1000 woorden max., waarin je én helder uiteenzet wat je idee is en én uitlegt waarom dat een verbetering oplevert voor zowel klimaat boer als dier, en (2) een korte video waarin je jouw idee pitcht. Bekijk deze video voor het maken van een goede pitch. 

Hoe verstuur ik mijn inzending?

Je inzending – een pdf en een korte video – verstuur je met behulp van WeTransfer. Dat gaat als volgt:

 • Ga naar Wetransfer.com.
 • Voeg de PDF met je voorstel toe.
 • Voeg vervolgens je video toe.
 • Klik linksonderaan op het 'bolletje met drie blauwe puntjes in het midden' en kies vervolgens Transfer Link ophalen.
 • Kopieer de link en plak deze in een mailbericht.
 • Vermeld onder de link je naam en telefoonnummer.
 • Vermeld je naam en ‘deelnemer challenge’ in de onderwerpregel
 • Verstuur de mail naar info@barthmissetfonds.nl

Hoe weet ik of mijn inzending goed is aangekomen?

Je ontvangt binnen twee werkdagen na inzending een bevestigingsmail. Heb je deze mail niet ontvangen? Neem dan vóór de deadline contact op met info@barthmissetfonds.nl, Else de Jonge (06-22116302).

Is het mogelijk om als team een inzending te doen?

Ja, je kunt een team vormen en samen een inzending doen. Zo’n team mag uit maximaal zes personen bestaan. Bij aanmelding dient de hoofddeelnemer de gegevens van alle deelnemers door te geven. Mocht een teaminzending in de prijzen vallen, dan wordt het prijzengeld overgemaakt naar één deelnemer. Die is vervolgens verantwoordelijk voor de verdeling van het prijzengeld onder de teamleden.

Wanneer wordt het prijzengeld overgemaakt?

Het prijzengeld wordt binnen twee weken nadat de uitslag bekend is overgemaakt.

Wie beoordeelt de inzendingen?

Het Barth-Misset Fonds heeft drie ter zake kundige personen gevraagd de inzendingen te beoordelen. De namen van de juryleden worden op korte termijn bekendgemaakt.

Waarop beoordeelt de jury de inzendingen?

De jury hanteert drie maatstaven bij het beoordelen van de inzendingen. Dat zijn:

 • inventiviteit: is de oplossing creatief en vernieuwend?
 • impact: welke impact heeft jouw oplossing op klimaat, boer en dier? 
 • uitvoerbaarheid: is het voorstel praktisch realiseerbaar?

Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt?

Op woensdag 25 januari worden de prijswinnaars bekend gemaakt tijdens een eindevent. Hierover volgt later meer informatie.

Hoe zit het nu precies met de mogelijkheid een voorstel van deze challenge mee te laten doen aan de fondsronde van het Barth-Misset Fonds?

Het Barth-Misset Fonds verdeelt jaarlijks €150.000,- over projecten die de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij verbeteren. Het fonds hanteert daarbij een maximum van €50.000,- per gehonoreerde aanvraag. Elk jaar kunnen daarvoor aanvragen worden ingediend. Deelnemers aan de challenge kunnen hun idee eventueel ook laten meedingen in de fondsronde. Deelname geeft geen garanties, maar wel een kans op (mee)financiering van het daadwerkelijk uitvoeren van het voorstel. De inzending voor de challenge zal ingediend moeten worden als financieringsaanvraag en wordt dan opnieuw beoordeeld, in dit geval door de adviescommissie van het Barth-Misset Fonds. Belangstelling? Hou dan de website van het fonds in de gaten of neem contact op Else de Jonge via 06-22116302 of info@barthmissetfonds.nl

Waar kan ik terecht met vragen die niet in deze FAQ of in het Informatie & instructiedocument voor deelnemers beantwoord worden?

Je kunt mailen naar info@barthmissetfonds.nl of bellen met Else de Jonge (06-22116302). Vermeld in een mail je vraag en je telefoonnummer. Als je belt en we nemen niet op, laat dan een bericht achter. We streven ernaar je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.