Van der Weele ging in gesprek met groepen boeren die ze ter reflectie een aantal mogelijke visuele scenario’s voorlegde. In één daarvan zou de productie van kweekvlees zich volledig op de boerderij afspelen, in een ander zouden boeren een secundaire rol hebben. Een gespreksronde met een bredere, meer gemengde groep stakeholders, waaronder politici en wetenschappers, was vooral gericht op de maatschappelijke en politieke aspecten van kweekvleesproductie door boeren.

Verhaal
Kweekvleesproductie op de boerderij, in combinatie met kleinschalige extensieve veehouderij, kwam als het meest veelbelovende scenario bovendrijven. Het zou niet alleen bijdragen aan duurzame voedselproductie en aan dierenwelzijn, maar ook aan een betere verhouding tussen boeren en de rest van de samenleving. Daarbij is dan wel een ‘goed verhaal’ nodig, aldus Van der Weele. Zo’n verhaal combineert ogenschijnlijk strijdige elementen (traditie en vernieuwing, boeren en industrie, boeren en consumenten) op een nieuwe manier.

Proefboerderij
Hoewel kweekvleesproductie door boeren economisch vooralsnog onzeker lijkt, kan het vanuit maatschappelijk perspectief heel waardevol en aantrekkelijk zijn, concludeert Van der Weele. De vele vervolgvragen die het onderzoek oproept, nodigen uit tot verder onderzoek en proefboerderijen zouden daarvoor een mooie omgeving kunnen vormen. Onder meer met het oog daarop diende Van der Weele samen met anderen een subsidieaanvraag in bij het Nationaal Groeifonds van het ministerie van LNV, met als titel Cell-based Agriculture. Die werd recent voor verdere uitwerking geselecteerd.

Hoopvol
‘Ik beschouw de ontwikkeling van kweekvlees als nieuwe agrarische optie als maatschappelijk belangrijk en hoopvol. Het door het BMF gefinancierde onderzoek heeft aan de groeiende maatschappelijke belangstelling voor kweekvlees in het algemeen en aan de Groeifonds-aanvraag in het bijzonder, een duidelijke bijdrage geleverd,’ zegt Cor van der Weele. ‘Ik ben de stichting dankbaar voor het mogelijk maken van dit onderzoek.’

Meer weten over het groeifonds? Zie: www.nationaalgroeifonds.nl

Kijk hieronder naar een animatie over Van der Weele’s onderzoek

Deel dit bericht