Het gaat daarbij om welzijnscoaches die varkenshouders adviseren over het verbeteren van het dierenwelzijn op hun bedrijf. De coaches werken met de varkenshouder toe naar het verantwoord houden van varkens met lange staarten. Er zijn inmiddels negen coaches opgeleid. Zij zijn begonnen met hun eerste bedrijfsbezoeken. Samen zullen ze - binnen het door het fonds gefinancierde project - circa veertig varkenshouders coachen.

‘Het Barth-Misset Fonds helpt ons bij verandering van binnenuit,’ zegt projectleider Fleur Bartels van de POV. ‘De coaching is een begin dat hopelijk verdere doorwerking krijgt in de varkenshouderij. Wij zijn het fonds erkentelijk voor de financiële steun.’

 

Deel dit bericht