In het Inspyrium in Cuijk verzamelden zich dinsdag 28 februari ruim honderd mensen, waaronder dierenbeschermers, veehouders, wetenschappers. Allen kwamen ze samen voor een dag met strobaalsessies, lezingen van onder meer Imke de Boer (WUR), Ira van Eelen (RESPECTFARMS) en Gé Backus (Connecting Agri & Food) en de uitreiking van drie Deltaplan Veehouderij Awards. Joost Samson en zijn vrouw Liesbeth van Samson Wilnis VOF, een biologisch melkveebedrijf in Wilnis, kregen een award voor de mobiele melkrobot die ze ontwikkelden. Dankzij deze robot kunnen de koeien in het weideseizoen 24/7 naar buiten. Daarnaast zorgt weidegang voor de scheiding van mest en urine, voor stikstofreductie. En uiteraard is het goed voor dierenwelzijn. De innovatie heeft, aldus de jury, daarmee een grote impact voor dier, boer en milieu.

Prestatie

De tweede Award ging naar Janina van der Drift, die vier biologische boeren bijeenbracht die de kalveren een periode bij de moederkoe houden. Dit sluit goed aan bij het toekomstbeeld voor de melkveehouderij van de Dierenbescherming. Kalveren bij de koe houden heeft veel voordelen voor het dierenwelzijn van de koe en kalf. De jury noemde het een prestatie dat het gelukt is om de melk binnen een jaar in 288 filialen van Albert Heijn onder het merk Kalverliefde in het schap te krijgen. Daarnaast werd de communicatie over het merk ‘sterk’ en ‘positief ’genoemd.

Hoger plan

Ook Johan Leenders en zijn moeder Annet Leenders van1 ster- vleeskuikenbedrijf Oranjehoen mochten zich tot de winnaars rekenen. Hun bedrijf – een vleeskuikenbedrijf gecombineerd met biologische akkerbouw – kreeg de derde Award. Dierenwelzijn krijgt er hoge prioriteit: de dieren hebben veel ruimte, krijgen verrijking in de vorm van strobalen en voer, warmte van infraroodpanelen en zitplateaus. Dat Oranjehoen werkt aan uitrol naar andere vleeskuikenbedrijven, laat zien dat het concept succesvol is. Oranjehoen voert de kippen restproducten van het eigen biologische akkerbouwbedrijf. Voor de mestafzet en een deel van het veevoer wordt samengewerkt met akkerbouwers in de buurt. Door geen soja te gebruiken verlaagt Oranjehoen de CO2-footprint. Het bedrijf laat zien, aldus de jury, dat ook de pluimveehouderij kan bijdragen aan extensivering en kringlooplandbouw.
 

Cheque

Alle Award-winnaars kregen naast de eretitel ook een cheque ter waarde van € 5.000,-. Dit bedrag is ter beschikking gesteld door het Barth-Misset Fonds. Vera Bavinck, die in de adviesraad van het Fonds zit, bracht de drie winnaars de hartelijke felicitaties over van het fondsbestuur. 

Deel dit bericht