Op een fraaie locatie aan het Zandvoortse strand verzamelden zich afgelopen 19 en 20 maart ruim honderd bezoekers om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe transport en slacht van landbouwhuisdieren zodanig kan worden veranderd dat de betreffende dieren zo min mogelijk pijn en stress ervaren. Onder de gasten bevonden zich slachthuismedewerkers, veehouders, transporteurs, ontwerpers van veevervoerwagens en wetenschappers. Zij waren afkomstig uit vijftien verschillende landen, waaronder Noorwegen, Engeland, Turkije, Ghana en Spanje.

Foto: Lesley Moffat van Eyes on Animals feliciteert Jan Voordouw, die namens slachterij Willems een prijs voor de Best Practice op het gebied van slachten in ontvangst nam

Q & A

Keynote speaker was de Amerikaanse zoöloge Temple Grandin, hoogleraar aan de Colorado State University en professioneel ontwerper van ’diervriendelijker’ slachthuizen. Zij sprak het publiek vanuit haar studeerkamer via een scherm toe en liet aan de hand van een diaserie zien hoe stress tijdens de gang naar de slachtplek met eenvoudige aanpassingen te reduceren is. In andere lezingen kwamen onder meer het bestrijden van hittestress, het rechtstandig vangen van kippen, de inrichting van transporttrucks en effectief gebruik van surveillance camera’s in slachthuizen aan de orde. Elke voordracht werd gevolgd door een Q & A.

Awards

Bezoekers van de conferentie konden via een stembiljet aangeven wat ze beschouwden als de beste verbetering op het gebied van transport en van slacht. Carosseriebouwer Van Ravenhorst uit Barneveld kreeg de award voor de beste verbetering op het gebied van transport: het ontwerp van een vrachtwagen met een luchtkoelingssysteem dat voorkomt dat de kippen die erin vervoerd worden lijden onder hitte. Varkensslachterij Willems uit Druten gebruikt een zelf ontworpen drijfhok en verdoofbox, die samen leiden tot een aanzienlijke stressreductie bij de varkens. Het bedrijf kreeg hiervoor de award voor de beste verbetering op het gebied van slacht.

Foto: Er namen ruim 100 bezoekers deel aan de conferentie, afkomstig uit 15 verschillende landen

 

Goodwill

Lesley Moffat is stellig van plan vaker een Better Practices-conferentie te organiseren. ‘Onze prioriteit zal blijven liggen bij inspecties van vervoer en slachthuizen en bij het trainen van bijvoorbeeld kippenvangers en slachthuismedewerkers. Bovendien moeten bedrijven de tijd krijgen om wat ze op zo’n conferentie oppikken te implementeren. Maar er is heel veel goodwill bij alle partijen. Iedereen wil inspanningen leveren om pijn en stress bij dieren terug te dringen. Een keer in de drie jaar bijeenkomen lijkt ons dus beslist nuttig.’  

Foto: Sanna Mesman (ministerie van LNV) opende de conferentie namens minister Henk Staghouwer

Deel dit bericht