Een voorbeeld: het varkenstoilet
Het varkenstoilet is een voorbeeld dat aan milieu, boer en dier voordelen biedt. Het biedt varkens de mogelijkheid om te rusten, te eten en een aparte mestplek. Door het mestgedrag te sturen, kunnen emissies bij de bron worden aangepakt. Niet alleen de emissies buiten de stal verlagen daardoor, maar ook de lucht in de stal wordt schoner. Dit zijn de belangrijkste pluspunten:

Klimaat
Door het mestgedrag van het varken richting het varkenstoilet te sturen kunnen emissies makkelijker bij de bron worden voorkomen. Daarvoor zijn twee methoden:

  • Mest en urine onder het rooster van het toilet gescheiden opvangen en direct afvoeren;
  • De mest en urine in de mestput in gekoeld water of een zuur opvangen (om zo de vorming van ammoniak te voorkomen) en later bij afvoer uit de stal scheiden.

Door het scheiden van mest en urine ontstaat vaste mest in plaats van drijfmest. Vaste mest is beter voor de bodem. Uit de urine zijn mineralen te winnen voor het maken van specifieke meststoffen. Dit dringt het gebruik van kunstmest terug.

Verder dringen deze methoden de uitstoot van ammoniak terug en kosten ze bovendien minder energie in vergelijking met bijvoorbeeld luchtwassers.

 

Boer
Mestkoeling in bestaande stallen en scheiden van mest en urine bij nieuwbouw voorkomen ammoniakemissies. Beide maatregelen zijn bovendien veel goedkoper dan luchtwassers, met name omdat het robuustere en minder storingsgevoelige technieken zijn en de kosten van bediening en onderhoud veel lager zijn dan bij luchtwassers. Omdat de stalmaatregelen ammoniakvorming in de stal voorkomen, is de stallucht gezonder voor de varkenshouder. De vaste mest is beter voor de bodem en de boer heeft minder mestafzetkosten. De mineralen die uit de urine te winnen zijn voor het maken van specifieke meststoffen kunnen een bron van inkomsten worden.

Dier
Een varkenstoilet komt tegemoet aan de behoefte van het varken. Immers een van nature zindelijk dier als het varken krijgt de kans op een aparte plek te mesten en te urineren. Dat geeft duidelijkheid en rust. Met een apart varkenstoilet, gescheiden van de ligplek en de eet- en activiteitenruimte, hoeft het varken niet in zijn eigen uitwerpselen te liggen. Doordat mest en urine in de put onder de hokvloer gekoeld of direct gescheiden worden afgevoerd, komt er weinig ammoniak meer in de stallucht. De luchtweggezondheid van het varken neemt daardoor enorm toe: dit leidt tot minder gebruik van medicijnen zoals antibiotica. Een extra voordeel van het varkenstoilet vergeleken met luchtwassers is dat zo’n toilet de kans op snelle verspreiding van een stalbrand aanzienlijk verkleint; bij luchtwassers verspreidt zo’n brand zich relatief snel via het centrale ventilatiekanaal van de luchtwasser.

 

Heb jij een slimme en innovatieve oplossing bedacht die beter is voor
klimaat, boer en dier, dan zijn we heel benieuwd naar jouw idee.
We zien je aanvraag bij het Barth-Misset Fonds graag binnenkomen.

Lees hier hoe je je aanvraag kunt indienen

Deel dit bericht