Met het thema ‘Het maakbare dier’ nodigt het Barth-Misset Fonds doeners en denkers van harte uit innovatieve en diervriendelijke alternatieven te ontwerpen voor fysieke ingrepen bij dieren. Ingrepen, die vaak vooral bedoeld zijn om grootschalige productie te vergemakkelijken, maar die niet zelden een ernstige ingreep betekenen in de fysieke integriteit van dieren en onrecht doen aan hun intrinsieke waarde.

In de periode 2020-2021 zal het fonds jaarlijks 150.000 euro beschikbaar stellen voor projecten rond diervriendelijke(r) alternatieven voor dergelijke ingrepen – dat wil zeggen: alternatieven die deze ingrepen verfijnen, verminderen of overbodig maken. Aanvragen die andere aspecten betreffen van dierenwelzijn in de intensieve veehouderij zijn uiteraard ook zeer welkom, maar bij gelijke geschiktheid zal het fonds de voorkeur geven aan projecten die onder het gekozen thema voor 2020/2021 vallen. Aanvragen kunnen van 15 januari en t/m 17 februari 2020 worden ingediend via de website van de Barth-Misset Stichting. De exacte aanvraagperiode voor 2021 wordt later bekend gemaakt.

 Meer informatie over de aanvraagronde 2020 en de financieringsvoorwaarden vindt u hier.

Deel dit bericht