Ruim 150 deelnemers kwamen zaterdag 8 oktober bijeen in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. Het programma, vakkundig geleid door moderator Lotte Sluiter, bestond uit (interactieve) lezingen en interviews, met tussendoor royale koffie- en lunchpauzes, die het de aanwezigen – afkomstig uit onder meer de landbouw, veeteelt, gezondheidszorg en het onderwijs – mogelijk maakten te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen.
 
Trainen
Eerste spreker was Margriet Stitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie. Zij legde in een bevlogen referaat uit welke cognitieve functies aan de orde zijn bij het zoeken naar en operationaliseren van langetermijnoplossingen. Een deel van ons gedrag wordt automatisch gestuurd en is gericht op het vermijden van pijn en het nastreven van genot. Voor de langere termijn hebben we andere functies nodig. Het inzetten daarvan spreekt niet vanzelf, maar is te trainen, aldus Stitskoorn.
 
Positieve gezondheid
Arts en onderzoeker Machteld Huber, grondlegger van het idee ‘Positieve gezondheid’ pleitte voor een verschuiving in onze blik op gezondheid. In plaats van primair gericht te zijn op het behandelen van ziekte, zouden we meer moeten doen om mensen weerbaar te maken. Een schone leefomgeving en gezonde (biologische) voeding dragen daaraan bij.
Individuen
Hoe er in de media in woord en beeld over dieren gecommuniceerd wordt, is het studieonderwerp van Maarten Reesink, hoogleraar Mens en Dier. Aan de hand van een veelheid aan voorbeelden liet Reesink zien hoe deze beeldvorming eraan bijdraagt dat we dieren als voorstadium van biefstuk of gehaktbal zien en niet als gevoelige individuen, die pijn en plezier kunnen ervaren.
 
Misvatting 
Urgenda-directeur Marjan Minnesma sprak ten slotte over de toestand van het klimaat. In niet mis te verstane bewoordingen rekende zij af met de misvatting dat we tot 2050 de tijd hebben om onze emissies terug te dringen. Als we onder de 1.5 graag opwarming willen blijven, moeten we voor 2030 op 0 procent uitstoot zitten. Bij het huidige beleid stevenen we af op een opwarming van 3 graden. Minnesma pleit voor maatschappelijke en politieke erkenning voor het feit dat we ons in een crisis bevinden. Dat grote bedrijven en overheden het schromelijk laten afweten, mag burgers er niet van weerhouden zelf in beweging te komen: door duurzaam te gaan eten, te stoppen met vliegen, bomen te planten et cetera.
CAO
Tussen de lezingen door sprak Lotte Sluiter op het podium met Marjolein van Rooij, die zich inzet voor een Vakbond voor Dieren, en Julia ter Huurne, van Boerderij Zuuver, over een cao voor dieren. In een vraaggesprek met boer en arts Martien Lankester en bodemadviseur Theo Mulder, kwam het belang van een gezonde bodem aan de orde. Het bodemleven, aldus de sprekers, is basis voor gezonde gewassen en daarmee voor gezonde mensen en dieren.
 
Dierenrechten
Het Barth-Misset Fonds was vertegenwoordigd met posterpresentaties van vier door het fonds (mee)gefinancierde projecten: de transitie naar kweekvlees, een mestschuivel voor kippen, een dierenwelzijnscampagne, en de ditalisering van het Kipkompas. Daarnaast konden bezoekers een een BMF-boekentafel de eerste vier delen uit de Dierenrechten-bibliotheek bekijken en aanschaffen.

Deel dit bericht