In het Nederlandse veehouderijbeleid gaat de komende jaren veel aandacht uit naar het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Dat is nodig, maar het risico is groot dat hierbij onvoldoende gelet wordt op negatieve bijeffecten van deze maatregelen voor dierenwelzijn en/of de positie van boeren. Winst op milieuterrein betekent niet zelden verlies voor dier en/of boer. Zulke win-verliesmaatregelen moeten vaak achteraf gecorrigeerd. Als we een écht duurzame systeemwijziging willen realiseren, moet het beleid op haalbare en houdbare win-win-win-maatregelen gericht zijn. Het Barth-Misset Fonds nodigt doeners en denkers uit met voorstellen te komen voor innovaties in de veehouderij die goed zijn voor klimaat, boer én dier. Andere voorstellen zijn ook welkom, maar bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar aanvragen die onder het jaarthema vallen.

De eerste ronde start op 1 februari en sluit op 31 maart 2022. Bekijk de achtergrondinfo bij het jaarthema Jaarthema 2022-2023

Deel dit bericht