De welzijnscoaches gaan samen met varkenshouders kijken wat er beter kan op hun bedrijf wat betreft dierenwelzijn. In het bijzonder werken ze met de varkenshouder toe naar het verantwoord houden van varkens met lange staarten, waarmee een eind komt aan het pijnlijke couperen van de staarten.


Gevarieerd
‘We hadden 22 aanmeldingen voor onze oproep voor welzijnscoaches,’ vertelt POV-projectleider Fleur Bartels. ‘Daar zaten veeartsen bij, varkenshouders en bedrijfsadviseurs. Van hen hebben we elf geselecteerd voor de opleiding. Zij vormen samen een mooi gevarieerd team en kunnen dus ook veel van elkaar leren. En ze wonen verspreid door het land.'

Welzijnscheck
In februari 2021 beginnen de leerling-welzijnscoaches met hun opleiding. ‘Daarin komen alle facetten voorbij van de welzijnscheck,’ vertelt Fleur. ‘Dit is een tool waarmee varkenshouders kunnen nagaan hoe het zit met welzijn in hun stallen. Je kunt daarbij denken aan zaken als gezondheid, hokverrijking, hokinrichting en het herkennen van bijtgedrag.’ Docenten in de opleiding hebben een wetenschappelijke achtergrond of komen uit de praktijk van de varkenshouderij. ‘Wij vinden het belangrijk dat wetenschappelijke inzichten voortdurend getoetst worden aan de praktijk en omgekeerd.’

Enthousiasmeren
De opleiding tot welzijnscoach voorziet niet alleen in kennis over varkenswelzijn. ‘Een coach die bij een varkenshouder komt, moet ook kunnen inschatten met wat voor ondernemer hij te maken heeft. Het is de bedoeling de varkenshouder niet alleen te informeren, maar die ook te enthousiasmeren.’ De welzijnscoaches zullen binnen het door het fonds gefinancierde project samen pakweg veertig varkenshouders gaan coachen. Dat is een klein aantal op het totaal aantal varkenshouderijen in Nederland, maar het is een begin dat hopelijk een verdergaande uitwerking krijgt. De welzijnscoaches blijven daarvoor ook na afronding van het project beschikbaar.


Bekijk hier de website van POV 

Deel dit bericht