De crowdfunding-actie heeft als doel (gedeeltelijke) financiering te realiseren van een mobiele slachtplaats voor varkens. Onder voorwaarden – waarvan één is dat Bionext erin slaagt het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen – kan de organisatie aanspraak maken op een vervolgbijdrage van €30.000,- van het fonds. Een mobiele slachtplaats is innovatief en kan als pilot, ook als het om een relatief gering aantal varkens gaat, op termijn een voorbeeldfunctie vervullen en zo een grote stimulans betekenen voor de verbetering van dierenwelzijn

 

Meer informatie over Bionext? Bekijk hier de website. 

Deel dit bericht