Bij De Goed Gevulde worden reststromen van de akkerbouw en humane consumptie omgezet in hoogwaardig veevoer en waardevolle meststoffen, het aantal dieren is er afgestemd op het areaal akkerbouw en de dieren komen buiten en kunnen hun natuurlijk gedrag uiten. In de ‘goed gevulde strostal’, waarmee de veehouders van De Goed Gevulde willen experimenteren, leven zeugen in een vast groepsverband met buitenuitloop. Ze werpen en kramen in dezelfde ruimte. De eerste weken na de worp wordt de stal met een modulair hekwerk en/of strobalen in compartimenten verdeeld, daarna kunnen de zeugen en biggen mengen.

De indiener heeft goede partners aan zich weten te binden, waaronder mensen met brede ervaring in de gangbare veehouderij, en doet actief aan educatie en kennisdeling. De innovatie die De Goed Gevulde voorstelt is goed toepasbaar voor andere veehouders met een middelgroot circulair bedrijf en vergelijkbare hoeveelheden varkens (tot 400). Opschaling naar veel grotere bedrijven is mogelijk problematisch, maar misschien niet noodzakelijk als dit project kan laten zien dat met een beperkt aantal varkens ook een goede boterham te verdienen is. Een goed en veelbelovend initiatief!

Deel dit bericht