Door sturing van het mestgedrag en door gebruik te maken van een mestschuifsysteem draagt dit project bij aan positief dierenwelzijn in combinatie met een beter milieu. Het bestuur van het Barth-Misset Fonds juicht toe dat de aanvrager iets wil doen aan het feit dat biologische varkens en BLK-*** varkens nu doorgaans een zeer slechte uitloop hebben. Rodebeek Livar combineert wroetgelegenheid met buitenuitloop: een combinatie die (nog) geen voorwaarde is voor BLK3* en ook niet voor de biologische varkenshouderij.

De uitkomsten van deze pilot zullen naar verwachting ook interessant zijn voor andere varkenshouders. Dat Rodebeek Livar de te verkrijgen kennis wil gaan delen met collega-varkenshouders, WUR-onderzoekers en de Dierenbescherming en die via een artikel in een vaktijdschrift publiek wil maken, mocht ook op veel waardering rekenen.

Deel dit bericht