Een aanvraag doen: hoe gaat dat in zijn werk?

Het Barth-Misset Fonds houdt jaarlijks een aanvraagronde. Die bestaat uit een vooraanvraag en een tweede, definitieve aanvraagronde. In de vooraanvraag presenteert de aanvrager een relatief korte projectomschrijving inclusief het aan te vragen bedrag. Uit de vooraanvragen die worden ingediend, selecteert de adviesgroep van het Barth-Misset Fonds de meest veelbelovende projecten. Deze krijgen toegang tot de tweede en definitieve ronde. Voor de tweede ronde moet de aanvrager een uitgebreid projectdossier indienen. Het Barth-Misset-bestuur kiest uit de definitieve aanvragen de in het betreffende jaar te financieren projecten en laat zich daarbij leiden door de aanbevelingen van de BMF-adviesgroep. Aanvragers dienen zowel de vooraanvraag als de definitieve aanvraag in te dienen via de website van het fonds.

Fondsronde 2021 gesloten!

De aanvraagronde 2021 is op 15 februari gesloten. Deze fondsronde heeft, net als die van 2020, ‘Het Maakbare Dier’ als thema. Meer informatie over het thema is hier te vinden. Aanvragen die vallen onder het jaarthema, krijgen bij gelijke geschiktheid voorkeur boven aanvragen waarvoor dat niet geldt.

Bekijk hier het jaarthema document

Timing fondsronde 2021 

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Noteer dan alvast de volgende data in uw agenda:

  • Deadline 1ste vooraanvraag ronde: maandag 15 februari, 23:59 uur         
  • Uitslag 1ste vooraanvraag ronde: maandag 15 maart
  • Deadline 2e defintieve aanvraagronde: maandag 19 april, 23:59 uur
  • Uitslag 2e defintieve aanvraagronde: dinsdag 1 juni

Voorwaarden voor financiering 

Om financiering voor een project te krijgen moeten aanvrager en aanvraag aan diverse voorwaarden voldoen. Lees hieronder de richtlijnen die daarvoor gelden en bekijk het afwegingskader dat het Barth-Misset Fonds hanteert bij het beoordelen van aanvragen. 

Bekijk hier de richtlijnen en afwegingskader 2021 


Meer weten? 

Heeft u, ook na het bekijken van de website en het lezen van de richtlijnen, nog vragen over een financieringsaanvraag doen bij het Barth-Misset Fonds? Neem dan contact op met Else de Jonge (secretaris) via aanvraag@barthmissetfonds.nl of 06-22116302