De inschrijving is gesloten per 1 april 2022

Het Barth-Misset Fonds houdt jaarlijks een aanvraagronde. Die bestaat uit een vooraanvraag en een tweede, definitieve aanvraagronde.

In de vooraanvraag*  presenteert de aanvrager een relatief korte projectomschrijving inclusief het aan te vragen bedrag. Uit de vooraanvragen die worden ingediend, selecteert de adviesgroep van het Barth-Misset Fonds de meest veelbelovende projecten. Deze krijgen toegang tot de tweede en definitieve ronde.

Voor de tweede ronde moet de aanvrager een uitgebreid projectdossier indienen.

Het Barth-Misset-bestuur kiest uit de definitieve aanvragen de in het betreffende jaar te financieren projecten en laat zich daarbij leiden door de aanbevelingen van de BMF-adviesgroep. Aanvragers dienen zowel de vooraanvraag als de definitieve aanvraag in te dienen via de website van het fonds.

* Een vooraanvraag kunt u pas invullen als u antwoord geeft op vier vragen. Alleen als u alle vragen met 'ja' kunt beantwoorden, krijgt u toegang tot het aanvraagformulier. 

  • Wordt de aanvraag gedaan door een rechtspersoon?
  • Is het project waarvoor financiering wordt aangevraagd een project zonder winstoogmerk?
  • Is het project waarvoor financiering wordt aangevraagd gericht op het verhogen van welzijn van dieren in de veehouderij in Nederland en/of Europa?
  • Moet het project waarvoor u financiering aanvraagt nog van start gaan?

Fondsronde 2022 gesloten!

De aanvraagronde heeft plaatsgevonden van 1 februari t/m 31 maart 2022. Deze fondsronde heeft, net als die van 2023, ‘Beter boeren: voor klimaat, boer en dier’ als thema. Meer informatie over het thema is te vinden onder Jaarthema 2022-2023. Aanvragen die vallen onder het jaarthema, krijgen bij gelijke geschiktheid voorkeur boven aanvragen waarvoor dat niet geldt.

Jaarthema Beter boeren voor klimaat, boer en dier

Tijdpad fondsronde 2022

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Noteer dan alvast de volgende data in uw agenda:

  • Deadline eerste ronde: 31 maart 2022, 23:59 uur         
  • Bekendmaking uitslag eerste ronde: uiterlijk 30 april 2022
  • Deadline tweede ronde: 1 juni 2022, 23:59 uur
  • Bekendmaking uitslag tweede ronde: uiterlijk 1 juli 2022

Voorwaarden voor financiering 

Om financiering voor een project te krijgen moeten aanvrager en aanvraag aan diverse voorwaarden voldoen. Lees hieronder de richtlijnen die daarvoor gelden en bekijk het afwegingskader dat het Barth-Misset Fonds hanteert bij het beoordelen van aanvragen. 

Bekijk hier de richtlijnen en afwegingskader 2022 


Meer weten? 

Heeft u, ook na het bekijken van de website en het lezen van de richtlijnen, nog vragen over een financieringsaanvraag doen bij het Barth-Misset Fonds? Neem dan contact op met Else de Jonge (secretaris) via aanvraag@barthmissetfonds.nl of 06-22116302