Een aanvraag doen: hoe gaat dat in zijn werk?

Het Barth-Misset Fonds houdt jaarlijks een aanvraagronde. Die bestaat uit een vooraanvraag en een tweede, definitieve aanvraagronde. In de vooraanvraag presenteert de aanvrager een relatief korte projectomschrijving inclusief het aan te vragen bedrag. Uit de vooraanvragen die worden ingediend, selecteert de adviesgroep van het Barth-Misset Fonds de meest veelbelovende projecten. Deze krijgen toegang tot de tweede en definitieve ronde. Voor de tweede ronde moet de aanvrager een uitgebreid projectdossier indienen. Het Barth-Misset-bestuur kiest uit de definitieve aanvragen de in het betreffende jaar te financieren projecten en laat zich daarbij leiden door de aanbevelingen van de BMF-adviesgroep. Aanvragers dienen zowel de vooraanvraag als de definitieve aanvraag in te dienen via de website van het fonds.

Voorwaarden voor projectfinanciering 

Om financiering voor een project te krijgen moeten aanvrager en aanvraag aan diverse voorwaarden voldoen. Lees hieronder de richtlijnen die daarvoor gelden en bekijk het afwegingskader dat het Barth-Misset Fonds hanteert bij het beoordelen van aanvragen. 

Richtlijnen en afwegingskader BMS2020
 

Volgende aanvraagronde 

De aanvraagronde van 2020 is inmiddels gesloten. De eerstvolgende aanvraagronde start in februari 2021. Precieze data staan tijdig op deze website. 

Wilt u meer weten over een financieringsaanvraag doen bij het Barth-Misset Fonds? Neem dan contact op met Else de Jonge (secretaris) via aanvraag@barthmissetstichting.nl of 06-22116302