Ook dit jaar weer € 200.000,- subsidie voor projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige en diervriendelijke veehouderij.

 
En dat doen we door middel van jaarthema’s. Dit jaar is dat, net als in 2022 ‘Beter Boeren: voor milieu, boer en dier’. In 2022 gingen er onder die noemer subsidiebedragen naar het intelligente varkenstoilet van Pigster-directeur Kees Scheepens en naar de mestschuifel voor pluimveestallen van WUR-onderzoeker Bram Bos (zie ook Projecten). Aanvragen die onder het jaarthema vallen, krijgen bij gelijke geschiktheid voorkeur boven aanvragen waarvoor dat niet geldt. Projecten kunnen een subsidie ontvangen van maximaal € 50.000,-. Een achtergronddocument en een verhelderende animatie over het jaarthema zijn te vinden onder Jaarthema 2022-2023
 
Praktische informatie
De aanvraagronde van het Barth-Misset Fonds bestaat uit een vooraanvraag- en definitieve aanvraag. Overweeg je een vooraanvraag in te dienen? Ga dan eerst na of je onderstaande vijf vragen allemaal met JA kunt beantwoorden. Als dat het geval is, voldoe je aan de voorwaarden voor deelname aan de vooraanvraag.
 1. Wordt de aanvraag gedaan door een rechtspersoon?
 2. Is het project waarvoor financiering wordt aangevraagd een project zonder winstoogmerk?
 3. Is het project waarvoor financiering wordt aangevraagd gericht op het verhogen van welzijn van dieren in de veehouderij?
 4. Klopt het dat het project geen particuliere bedrijfsinvestering betreft? 
 5. Gaat het project waarvoor je de financiering aanvraagt nog van start?
Voor de vooraanvraag vragen wij een korte projectomschrijving inclusief het aan te vragen bedrag en gegevens over wie de beoogde uitvoerders zijn. 
 
Wat moet je hiervoor doen?
 • Omschrijf in maximaal 1200 woorden jouw idee
 • Omschrijf in maximaal 300 woorden waarom dit een win-win-win biedt voor milieu, boer en dier

Dien hier je vooraanvraag in

Heb jij dé win-win-win bedacht voor milieu, boer en dier?
 
Een vooraanvraag indienen is niet meer mogelijk.  
 

 

 

Alle belangrijke data op een rijtje

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Noteer dan alvast de volgende data in je agenda:
 • Deadline eerste ronde: 28 februari 2023, 23:59 uur         
 • Bekendmaking uitslag eerste ronde: 3 april 2023
 • Deadline tweede ronde: 1 mei 2023, 23:59 uur
 • Bekendmaking uitslag tweede ronde: uiterlijk 15 juni 2023

 

 

Voorwaarden voor financiering 

Lees voor je vooraanvraag, om je kansen op honorering zo groot mogelijk te maken, ook vooral het document Richtlijnen en Afwegingskader. Daarin vind je verdere specificaties over de richtlijnen die gelden voor aanvraag en aanvrager en zie je ook het afwegingskader dat het Barth-Misset Fonds hanteert bij het beoordelen van aanvragen. 

Download hier het document richtlijnen en afwegingskader

 
Uit de vooraanvragen die worden ingediend, selecteert de adviesgroep van het Barth-Misset Fonds de meest veelbelovende voorstellen. Uiterlijk 3 april maken we bekend welke dat zijn. Deze voorstellen krijgen toegang tot de tweede en definitieve ronde. Deelnemers aan de tweede ronde vragen wij een uitgebreid projectdossier in te dienen. De deadline daarvoor is 15 mei. Het Barth-Misset-bestuur kiest uit de definitieve aanvragen de te financieren projecten en laat zich daarbij leiden door de aanbevelingen van de BMF-adviesgroep. Ook de definitieve aanvraag is in te leveren via onze website. Meer informatie volgt later. 


Meer weten? 

Heb jij ook na het bekijken van de website en het lezen van de richtlijnen nog vragen over een financieringsaanvraag doen? Neem dan contact op met Else de Jonge (secretaris) via aanvraag@barthmissetfonds.nl of 06-22116302.