Beleid

Het Barth-Misset Fonds, een Algemeen Nut Beogende Instelling, is actief geworden na het vrijkomen in 2015 van de financiële middelen die de oprichters van het fonds, Else Barth en Henk Misset, verzameld hebben om het doel van het fonds te realiseren. Het Barth-Misset Fonds heeft een bestuur van minstens drie en maximaal vijf personen. Het bestuur ziet erop toe dat het vermogen van het fonds voor dat doel wordt ingezet en publiceert met ingang van 2017 – het jaar waarin de activiteiten van het Barth-Misset Fonds daadwerkelijk van start gaan – op deze website jaarlijks een jaarverslag en financiële verantwoording, deze kunt u hier vinden, net als het beleidsplan van de stichting.

 

Bestuur

Het bestuur van het Barth-Misset Fonds bestaat, op verzoek van de oprichters, uit twee personen die zijn aangewezen door de Dierenbescherming, twee bestuursleden van de Stichting voor Empirische Logica & Analytische Filosofie (een stichting die de filosofische nalatenschap van Else Barth beheert) en uit een vijfde, door de andere vier aan te wijzen, bestuurslid. Momenteel hebben Bert van den Berg, Jacob Bouwman (voorzitter), Jeroen van Dijke (penningmeester), Else de Jonge (secretaris) en Jasmijn Snoijink zitting in het bestuur. Het Barth-Misset Fonds opereert onafhankelijk van de Dierenbescherming en de Stichting voor Empirische Logica & Analytische Filosofie.