Missie 

Het Barth-Misset Fonds – een initiatief van het echtpaar Barth-Misset –  heeft als doel de verblijfs- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij te verbeteren. Het fonds streeft dit doel na door:

  • als financier op te treden van projecten die bijdragen aan het verminderen van dierenwelzijnsproblemen in de verblijfs- en transportomstandigheden van groot en klein vee en die met nieuwe oplossingen komen ter verbetering van die omstandigheden.

  •  reflectie-, debat- en onderzoeksactiviteiten te organiseren die het publieke bewustzijn over de leefsituatie van groot en klein vee, bij de productie en tijdens transport, vergroten en die bij een groter publiek de consideratie versterken met belangen van de betreffende dieren.

Bij het verwezenlijken van de doelen streeft het Barth-Misset Fonds naar dialoog en samenwerking met de industrie en naar verandering van binnenuit.

Visie 

Dieren zijn bewuste wezens. Zij hebben een gevoelsleven en zijn in staat om pijn en lijden te ervaren. Het Barth-Misset Fonds beschouwt het als urgent daarbij stil te staan. Daarom stelt het fonds jaarlijks €150.000 euro beschikbaar voor projecten die een verbetering opleveren in de leef- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij en die daarmee de missie van het fonds ondersteunen. Daarnaast organiseert het fonds reflectieve activiteiten, zoals seminars en lezingen rondom dierenwelzijn. Deze zijn toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt bij de veehouderij. Tijdens de bijeenkomsten komen thema’s aan de orde zoals dierenrechten, veetransport en ingrepen bij dieren. Dialoog en samenwerking zijn het uitgangspunt. Er is ruimte voor debat, pioniers krijgen een podium en best practices worden gedeeld.

Het Barth-Misset Fonds beoogt met haar inspanningen in een periode van twintig jaar een aantoonbaar positieve invloed uit te oefenen op de leef- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij.