De initiatiefnemers van de Barth-Misset Stichting zijn Else Barth en Henk Misset. Het echtpaar liet een omvangrijk vermogen na om de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij te verbeteren. Else Barth was hoogleraar Logica en Analytische Filosofie en Henk Misset was hoogleraar Economie.

In 2011 richtten zij samen de Barth-Misset Stichting op. Na hun overlijden in 2015 heeft het huidige bestuur het doel van de stichting actief ter hand genomen. Bij het verwezenlijken van de stichtingsdoelen zal het bestuur, in de geest van de oprichters, dialoog, debat en kennis op basis van empirisch onderzoek een centrale plaats toekennen, en streven naar verbetering boven utopisme laten prevaleren.

‘Het lijden en de lage bestaanskwaliteit van consumptiedieren is een van de meest urgente problemen van onze tijd.’ - Else Barth

Foto: Dick Post