250.000 euro voor dierenwelzijnsprojecten

Heb jij een idee en ben je er klaar voor om met jouw idee de praktijk in te stappen? Elk jaar stelt het fonds subsidie beschikbaar voor innovaties gericht op dierenwelzijn, om te helpen bij de stap van realisatie. 

 
Een aanvraag doen
Het fonds is op zoek naar creatieve en innovatieve voorstellen. Waar we voorheen met jaarthema's werkten, richten we ons dit jaar op het hart van onze missie: de bevordering van het welzijn van landbouwhuisdieren. Alle voorstellen tot concrete verbetering van het welzijn van dieren in de veehouderij in Nederland – of het nu gaat om bejegening, leefomstandigheden of transport - zullen we met veel belangstelling bekijken. Deelnemers kunnen dit jaar tot € 100.000 aanvragen voor een project. De jaarlijkse financieringsronde van het Barth-Misset Fonds bestaat uit twee stappen, zie onderstaand. 
 

Vooraanvraag

Overweeg je een vooraanvraag in te dienen? Ga dan eerst na of je onderstaande vijf vragen allemaal met JA kunt beantwoorden. Alleen als dat het geval is, voldoe je aan de voorwaarden voor deelname aan de vooraanvraag.

  1. Wordt de aanvraag gedaan door een rechtspersoon?
  2. Is het project waarvoor financiering wordt aangevraagd een project zonder winstoogmerk?
  3. Is het project waarvoor financiering wordt aangevraagd gericht op het verhogen van welzijn van dieren in de veehouderij?
  4. Klopt het dat het project geen particuliere bedrijfsinvestering betreft? 
  5. Gaat het project waarvoor je de financiering aanvraagt nog van start?

 

Dien hier je vooraanvraag, uiterlijk 19 maart

Definitieve aanvraag

Na de eerste selectieronde hoor je van ons of je door bent naar de definitieve ronde. In dit stadium geven wij een specifiekere beschrijving voor je aanvullende inzending. 

Dien hier je vooraanvraag in

Doe jij mee aan de eerste ronde 2024 van het Barth-Misset Fonds?

 

Dien hier je vooraanvraag in

 

Tijdlijn

Noteer alvast deze belangrijke data:

  • Deadline eerste ronde: 19 maart 2024, 23:59 uur
  • Bekendmaking uitslag eerste ronde: 19 april 2024
  • Deadline tweede ronde: 24 mei 2024, 23:59 uur
  • Bekendmaking uitslag tweede ronde: uiterlijk 15 juli 2024

 

Voorwaarden voor financiering

Wij adviseren je met klem om, voor je een aanvraag gaat indienen, het document Richtlijnen en Afwegingskader, te lezen. Daarin vind je verdere specificaties over de richtlijnen die gelden voor aanvraag en aanvrager en zie je ook het afwegingskader dat het Barth-Misset Fonds hanteert bij het beoordelen van aanvragen. Een aanvraag die aan onze voorwaarden voldoet, maakt meer kans op honorering.

 

Download hier het document richtlijnen en afwegingskader 

 

Uit de vooraanvragen die worden ingediend, selecteert onze adviesgroep de meest veelbelovende voorstellen. Uiterlijk 19 april maken we bekend welke dat zijn. Deze voorstellen krijgen toegang tot de tweede en definitieve ronde. Deelnemers aan de tweede ronde vragen wij een uitgebreid projectdossier in te dienen. Daarvoor krijgen ze van ons een vragenformulier met verdere informatie. De deadline voor het indienen van een definitieve aanvraag is 24 mei. Het Barth-Misset-bestuur kiest uit de definitieve aanvragen de te financieren projecten en laat zich daarbij leiden door de aanbevelingen van de BMF-adviesgroep.