Het Barth-Misset-bestuur vond van der Weeles vragen relevant en actueel: zie de groeiende ambivalenties bij consumenten over traditionele vleesproductie en de wens van veel boeren om duurzamer te gaan werken. Kweekvlees zou bovendien een diervriendelijk alternatief kunnen worden voor traditionele vleesproductie.

Gespreksrondes boeren

Van der Weele ging in gesprek met groepen boeren die ze ter reflectie een aantal mogelijke visuele scenario’s voorlegde. In één daarvan zou de productie van kweekvlees zich volledig op de boerderij afspelen, in een ander zouden boeren een secundaire rol hebben. Een gespreksronde met een bredere, meer gemengde groep stakeholders, waaronder politici en wetenschappers, was vooral gericht op de maatschappelijke en politieke aspecten van kweekvleesproductie door boeren.

Verhaal

Kweekvleesproductie op de boerderij, in combinatie met kleinschalige extensieve veehouderij, kwam als het meest veelbelovende scenario bovendrijven. Het zou niet alleen bijdragen aan duurzame voedselproductie en aan dierenwelzijn, maar ook aan een betere verhouding tussen boeren en de rest van de samenleving. Daarbij is dan wel een ‘goed verhaal’ nodig, aldus Van der Weele. Zo’n verhaal combineert ogenschijnlijk strijdige elementen (traditie en vernieuwing, boeren en industrie, boeren en consumenten) op een nieuwe manier.

Proefboerderij

Hoewel kweekvleesproductie door boeren economisch vooralsnog onzeker lijkt, kan het vanuit maatschappelijk perspectief heel waardevol en aantrekkelijk zijn, concludeerde Van der Weele. De vele vervolgvragen die het onderzoek opriep, nodigden uit tot verder onderzoek en proefboerderijen zouden daarvoor een mooie omgeving kunnen vormen. Samen met anderen diende Van der Weele bij het Nationaal Groeifonds een subsidieaanvraag in voor de verdere ontwikkeling van Cellulaire Agricultuur (dit begrip omvat kweekvlees en precisiefermentatie, zie https://www.cellulaireagricultuur.nl/). De aanvraag is deels gehonoreerd, met een bedrag van €60 miljoen voor onderzoek, onderwijs en opschaling. De verwezenlijking van proefboerderijen is – met andere subsidiebronnen – in eerste instantie ter hand genomen door de Stichting RespectFarms.

Hoopvol

‘Ik beschouw de ontwikkeling van kweekvlees als nieuwe agrarische optie als maatschappelijk belangrijk en hoopvol. Het door het BMF gefinancierde onderzoek heeft aan de groeiende maatschappelijke belangstelling voor kweekvlees in het algemeen en aan de Groeifonds-aanvraag en Respectfarms in het bijzonder, een duidelijke bijdrage geleverd,’ zegt Cor van der Weele. ‘Ik ben de stichting dankbaar voor het mogelijk maken van dit onderzoek.’

 

Meer informatie over Wageningen University & Research? Bekijk hier de website. 

Deel dit bericht