In de afgelopen jaren heeft Fair Poultry, geïnspireerd op dit meetinstrument voor koeien, een variant voor kippen ontwikkeld: het KipKompas. Pluimveehouders en veeartsen kunnen met behulp daarvan het welzijn van leghennen meten. Fair Poultry heeft €50.000 van het Barth-Misset Fonds gekregen voor het ontwikkelen van een KipKompas-app. Ook gaat Fair Poultry trainingen geven aan pluimveehouders en veeartsen die de KipKompas-app willen gaan inzetten. Het BMF-bestuur verwacht dat het handige meetinstrument een grote positieve doorwerking zal hebben in de pluimveesector.

Deel dit bericht