Veel veehouders zijn bekend met het KoeKompas: een instrument waarmee gebruikers allerlei aspecten van koeienwelzijn in kaart brengen, risicoanalyses maken en verbeterpunten detecteren. Geïnspireerd op dit meetinstrument ontwikkelde Fair Poultry een variant voor kippen: het KipKompas. Fair Poultry kreeg €50.000 van het Barth-Misset Fonds voor het ontwikkelen van een webapplicatie van het KipKompas, KipUp, en een trainingsmodule voor beoogde gebruikers ervan: pluimveehouders en veeartsen.

Méér dan gezondheid

Uitgangspunt van KipUp is dat welzijn méér omvat dan gezondheid alleen en dat het daarom van belang is ook naar andere factoren te kijken. De managementtool meet dierenwelzijn aan de hand van zes categorieën: huisvesting, verrijking, huid en verenkleed, individuele controle, gedrag en vogelmijt. Scores worden weergegeven in een hexagram. Zo is in één oogopslag te zien wat de sterke en zwakke punten van het gemeten koppel zijn. Vandaaruit volgen praktische adviezen voor (verdere) welzijnsverbeteringen. Daarbij valt te denken aan het verstrekken van afleidingsmateriaal, controle van vogelmijtbesmetting en aan tips en trucks voor het verminderen van borstbeenfracturen, onrustig gedrag en pikkerij.

Gebruiksvriendelijk

Met de webapplicatie van het KipKompas is de gebruiksvriendelijkheid van het meetinstrument enorm toegenomen. KipUp werd getest tijdens bedrijfsbezoeken met dierenartsen van afzonderlijke praktijken. Fair Poultry probeerde zo te achterhalen of en hoe KipUp aansluit bij de dagelijkse praktijk van dierenartsen. Die bleken reserves te hebben bij het gebruik van de tool, aanleiding voor Fair Poultry niet langer te streven naar algemeen gebruik bij veterinaire bedrijfsbegeleiding, maar de tool vooral bij voorlopers op het gebied van dierenwelzijn onder de aandacht te brengen. KipUp is in de pilotfase getest bij Blije Kip, Kipster, Rondeel, Geluksvogel en de Herenboeren. Op 14 maart 2024 is de officiële lancering van KipUP voor de pluimveesector. Dan komt de applicatie ook beschikbaar voor pluimveehouders, erfbetreders en ei-concepten. Het fondsbestuur verwacht dat dit handige meetinstrument een positief effect zal hebben op het leven van vele kippen.

Deel dit bericht