Het Barth-Misset Fonds geeft het diervriendelijke varkensbedrijf van varkensfluisteraar Scheepens € 50.000,- voor een verdere uitwerking van dit al gepatenteerde concept. Met succes traint pionier Scheepens zijn varkens om op verschillende plekken te poepen en plassen. Dit brengt een substantiële welzijnsverbetering voor de varkens met zich mee: er kan bijna geheel zonder roostervloeren met daaronder stinkende putten gewerkt worden, het is makkelijker stro te gebruiken en de varkens kunnen soorteigen gedrag uitoefenen, zoals wroeten.

Het toilet biedt hen bovendien welkome afleiding. Daarnaast betekent de innovatie een aanzienlijke verbetering van het stalklimaat en maakt die het gebruik van luchtwassers overbodig. Of het toilet op korte termijn breed ingang zal vinden in de varkenshouderij valt nog te bezien, maar ook een lange weg begint met een eerste stap.

Deel dit bericht