Reden genoeg voor het bestuur van het Barth-Misset Fonds de bouw van vier van zulke hokken door De Hoeve Innovatie te steunen met een bedrag van € 24.000, - Het bestuur beoordeelde het als positief dat het project wordt uitgevoerd binnen de gangbare varkenshouderij. Ook op het punt van dierenwelzijn levert het veel op: door de dagontmesting zal de ammoniakuitstoot minder worden en de luchtkwaliteit in de stallen verbeteren.

Als De Hoeve Innovatie kan laten zien dat het anders kan en dat het idee ook toepasbaar is in de grootschalige(r) varkenshouderij, zal dat naar verwachting een gunstig effect hebben op de doorwerking van het project in de sector.

Deel dit bericht