Filosoof/bioloog Cor van der Weele van de WUR Philosophy Group krijgt €50.000,- voor haar onderzoek naar de rol die boeren en/of andere spelers uit de vleesproductieketen zouden kunnen spelen bij de productie van kweekvlees. Het onderzoek, zo oordeelde het Barth-Misset-bestuur, stelt een relevante en actuele vraag aan de orde en sluit goed aan bij maatschappelijke trends. Bij dat laatste valt te denken aan groeiende ambivalenties bij consumenten over traditionele vleesproductie en de wens van veel boeren duurzamer te gaan werken.

Bionext, een organisatie die als missie heeft in Nederland biologische ketens van boer tot consument  te verbinden, krijgt €5.000,- voor het opstarten van een crowd-fundingactie die als doel heeft (gedeeltelijke) financiering te realiseren van een mobiele slachtplaats voor varkens. Onder voorwaarden – waarvan één is dat Bionext erin slaagt het benodigde bedrag via crowd-funding bij elkaar te krijgen – kan de organisatie aanspraak maken op een vervolgbijdrage van €30.000,- door de Barth-Misset Stichting. Een mobiele slachtplaats is innovatief en kan als pilot, ook als het om een relatief gering aantal varkens gaat, op termijn een voorbeeldfunctie vervullen en zo een grote stimulans betekenen voor de verbetering van dierenwelzijn.

Tot slot heeft de Barth-Misset Stichting €45.000,- toegekend aan Eyes on Animals. Deze dierenwelzijnsorganisatie volgt diertransporten en voert inspecties uit op veemarkten, in slachthuizen en bij veebedrijven. Eyes on Animals zet zich effectief in tegen misstanden op het gebied van dierenwelzijn en blijft daarbij in dialoog met de industrie. De gelden van de BMS zullen door Eyes on Animals worden aangewend voor een project rond hittestress bij veetransporten en een project rond transport van geiten.

Deel dit bericht