LifeStyleEggs BV krijgt €37.843,- voor een experimenteel onderzoek naar de positieve effecten van een doorgroeistal op het welzijn van leghennen. In de doorgroeistal zijn fok- en legperiode geïntegreerd. Daarmee worden vang-, transport-, en verhuisstress gereduceerd. De Barth-Misset Stichting verwacht dat het project kennis en kunde kan opleveren waar ook andere partijen uit de pluimveesector van kunnen profiteren.

Kipster BV heeft diervriendelijkheid al zeer hoog in het vaandel. Met een mobiele slachterij, waarmee het transport van de Kipster-kippen kan worden voorkomen, wil Kipster de eigen werkwijze nog verder verbeteren. De Barth-Misset Stichting draagt, als Kipster de verdere financiering rond krijgt, met €50.000,- bij aan deze mobiele slachterij.

Eyes on Animals krijgt  €16.968,-  voor een onderzoek naar de omgang met zogeheten ‘restbiggen’ – biggen die pijnlijke aandoeningen hebben en daardoor te kwetsbaar zijn voor transport. Ook is de Barth-Misset Stichting met een donatie van €9.324,- meefinancierder van de Best Practices in Transport-conferentie die Eyes on Animals organiseert in samenwerking met het ministerie van LNV. 

Vee & Logistiek Nederland, ten slotte, krijgt  €9.520,-  voor het vertalen naar het Nederlands en het beter toegankelijk maken voor de transportsector van Best Practices-documenten en video’s uit het Europese Animal Transport Guides- project. Dat is gericht op verbetering van het welzijn van varkens, schapen, pluimvee, paarden en rundvee tijdens transport door Europa.

Deel dit bericht