Vijf projecten krijgen steun van het Barth-Misset Fonds

Uit 32 aanvragen koos het bestuur deze vijf projecten op grond van hun relevantie voor het jaarthema van 2020-2021 (Het Maakbare Dier), hun innovatieve karakter, de impact op dierenwelzijn en/of de doorwerking in de sector die ervan verwacht wordt. Het bestuur van het fonds is er trots op deze projecten te kunnen steunen en bedankt iedereen die meegedaan heeft aan de aanvraagronde van 2020 van harte voor zijn/haar deelname. Voor meer informatie over de vijf gehonoreerde aanvragen, zie ‘Projecten’.

Deel dit bericht