De argumenten om de andere 50 geen toegang tot de tweede ronde te geven waren uiteenlopend. Zo werden voorstellen als onvoldoende innovatief beoordeeld, en/of was de impact op dierenwelzijn onduidelijk of afwezig, en/of werden de mogelijkheden voor opschaling en daarmee de doorwerking in de sector gering geacht. Bij een aantal voorstellen ging het om een particuliere bedrijfsinvestering - hoe sympathiek vaak ook, maar die financiert het Barth-Misset Fonds niet. Een enkele keer vond het bestuur voorstellen tot de reguliere verantwoordelijkheden van de aanvrager zelf behoren en daarmee niet subsidiewaardig. Ten slotte waren er voorstellen die het bestuur in aanleg beslist interessant vond, maar die het uiteindelijk toch aflegden tegen andere die als beter en veelbelovender beoordeeld werden.

Uiterlijk 1 juli wordt bekendgemaakt welke van de tien geselecteerde projecten financiering krijgen van het Barth-Misset Fonds.

Deel dit bericht