Een aanvraag doen

Het Barth-Misset Fonds houdt sinds 2018 jaarlijks een subsidieronde en ondersteunt daarmee projecten die leiden tot een verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij. Dit jaar zet het fonds in op dierenwelzijn in de volle breedte: elk haalbaar en opschaalbaar project dat leidt tot een substantiële toename van welzijn bij dieren in de veehouderij en dat geen schade toebrengt aan de leefomgeving, komt in principe in aanmerking voor financiële steun door het fonds. Waar in de afgelopen jaren € 50.000 het maximum aan te vragen bedrag was, kunnen deelnemers in 2024 eenmalig tot € 100.000 aanvragen.

Dien hier je vooraanvraag in

Eerder gefinancierde projecten

Het Barth-Misset Fonds gaf de afgelopen jaren financiële steun aan diverse projecten. Zo kregen onderzoekers van Wageningen Livestock Research (WUR) € 50.000 voor de verdere ontwikkeling van een in de pluimveehouderij in te zetten mestschuifel in combinatie met een speciaal stofbadhuis. Deze innovatie voorkomt niet alleen emissies maar verbetert ook de kwaliteit van de leefomgeving van de dieren én het stalklimaat voor mens en dier. De Producentenorganisatie Varkenshouderij kreeg hetzelfde bedrag voor het opleiden en inzetten van welzijnscoaches in de varkenshouderij. De coaches scholen varkenshouders met nieuwe kennis in het verbeteren van het welzijn van hun varkens en, in het bijzonder, in het houden van varkens met lange staarten. Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals zette een schenking van € 10.000 in voor de organisatie van een internationale conferentie over ‘best practices’ bij het transport van vee. Ook onder meer Varkens in Nood, Wakker Dier, Vee & Logistiek Nederland en Rodebeek Livar kregen de afgelopen jaren steun van het fonds.

Lees hier meer over deze projecten

Eerste deadline 19 maart 2024

De jaarlijkse financieringsronde van het Barth-Misset Fonds bestaat uit twee delen. Voor de eerste ronde moeten aanvragers via de website van het fonds een korte beschrijving van hun project inleveren. Dit jaar is 19 maart de deadline van de eerste ronde. Wie op basis van de eerste aanvraag wordt toegelaten tot de tweede ronde wordt geacht uiterlijk 24 mei een uitgebreider dossier in te dienen. 

Meer weten over de financieringsronde 2024 van het Barth-Misset Fonds?

Ga voor informatie over voorwaarden voor deelname, richtlijnen voor deelnemers, belangrijke data en andere info naar www.barthmissetfonds.nl. Wie na het bekijken daarvan nog vragen heeft kan contact opnemen met Else de Jonge, de secretaris van het fondsbestuur, via aanvraag@barthmissetstichting.nl of tel 06 22 11 63 02.

Deel dit bericht