Circulaire boerderij De Goed Gevulde

Circulaire boerderij De Goed Gevulde, ontvangt € 50.000 voor een praktijkexperiment met een strostal voor varkens.

 

De Hoeve innovatie

De Hoeve Innovatie ontvangt een bedrag van € 24.000 voor de bouw van vier vrijloopkraamhokken met dagontmesting.

 

 

Vakbond voor dieren

De Vakbond voor Dieren gaat in samenwerking met taalwetenschapper Leonie Cornips instructievideo’s maken, die veehouders ondersteunen in het nog beter opmerken van onbehagen en welbehagen bij hun koeien. Het Fonds stelt hiervoor € 50.000 beschikbaar.

 

Varkenshouderij Rodebeek Livar

En ook Livar ontvangt een mooi bedrag van € 20.000 voor een pilot met wroetgelegenheid voor gespeende biggen in de buitenuitloop. 

Voor de inmiddels zesde financieringsronde van het Barth-Misset Fonds kwamen 38 aanvragen binnen. Het thema was dit jaar voor de tweede keer “Beter Boeren: voor milieu, boer en dier”. De adviesraad van het Fonds koos uit alle aanvragen zes projecten die doorgingen naar de tweede ronde. Van de zes aanvragers kregen bovenstaande vier de afgelopen week te horen dat hun projecten door het bestuur gehonoreerd zijn.

Deel dit bericht