Keynote speaker was de Amerikaanse zoöloge Temple Grandin, hoogleraar aan de Colorado State University en professioneel ontwerper van ’diervriendelijker’ slachthuizen. Zij sprak het publiek vanuit haar studeerkamer via een scherm toe en liet aan de hand van een diaserie zien hoe stress tijdens de gang naar de slachtplek met eenvoudige aanpassingen te reduceren is. In andere lezingen kwamen onder meer het bestrijden van hittestress, het rechtstandig vangen van kippen, de inrichting van transporttrucks en effectief gebruik van surveillance camera’s in slachthuizen aan de orde. Elke voordracht werd gevolgd door een Q & A.

Awards

Bezoekers van de conferentie konden via een stembiljet aangeven wat ze beschouwden als de beste verbetering op het gebied van transport en van slacht. Carosseriebouwer Van Ravenhorst uit Barneveld kreeg de award voor de beste verbetering op het gebied van transport: het ontwerp van een vrachtwagen met een luchtkoelingssysteem dat voorkomt dat de kippen die erin vervoerd worden lijden onder hitte. Varkensslachterij Willems uit Druten gebruikt een zelf ontworpen drijfhok en verdoofbox, die samen leiden tot een aanzienlijke stressreductie bij de varkens. Het bedrijf kreeg hiervoor de award voor de beste verbetering op het gebied van slacht.

Goodwill

Lesley Moffat, directeur van Eyes on Animals, is stellig van plan vaker een Better Practices-conferentie te organiseren. ‘Onze prioriteit zal blijven liggen bij inspecties van vervoer en slachthuizen en bij het trainen van bijvoorbeeld kippenvangers en slachthuismedewerkers. Bovendien moeten bedrijven de tijd krijgen om wat ze op zo’n conferentie oppikken te implementeren. Maar er is heel veel goodwill bij alle partijen. Iedereen wil inspanningen leveren om pijn en stress bij dieren terug te dringen. Een keer in de drie jaar bijeenkomen lijkt ons dus beslist nuttig.’


Meer informatie over Eyes on Animals? Bekijk hier de website. 

Deel dit bericht