De POV selecteerde kandidaten voor de opleiding tot welzijnscoach op grond van onder meer hun intrinsieke motivatie en hun achtergrond en hield ook rekening met een goede spreiding door het land. Er was veel belangstelling voor de opleiding. Uiteindelijk hebben acht personen de opleiding afgerond. Van het verkregen budget werden veertig vouchers ter beschikking gesteld voor varkenshouders. De vouchers waren te verzilveren voor een bezoek van een van de acht coaches.

Veertig bedrijven is weliswaar een bescheiden aandeel van de volledige Nederlandse varkenshouderij, maar de welzijnscoaches nemen de opgedane kennis ook mee in hun dagelijks werk in de varkenshouderij. Het fondsbestuur juicht het toe dat dit goed uitgewerkte project vanuit de sector zelf is opgepakt.

Terugkomdagen

De coaches namen diverse materialen mee bij hun bezoeken aan varkenshouders, daarin voorzien door de POV, zoals een overzicht van belangrijke literatuur, grafieken en een camera om gedrag in de stal op te nemen. In een later stadium organiseerde de POV terugkomdagen. Daar werd onder meer aandacht besteed aan effectieve communicatie tussen coaches en varkenshouders.

Mooie bijvangst

Vakbladen toonden veel belangstelling voor het project. Zo verschenen er diverse artikelen in Nieuwe Oogst en Food & Agribusiness. De inzet van welzijnscoaches is onderdeel geworden van verschillende onderzoeksprogramma’s en projecten rond het behouden van de staarten bij varkens. Regelmatig wordt een welzijnscoach gevraagd aan te sluiten bij een overleg, activiteit of project over (bijt)gedrag van varkens. Een andere mooie bijvangst van het project is het feit dat de opleiding tot welzijnscoach inmiddels ook zelfstandig door Wageningen Academy wordt aangeboden. Daardoor kunnen meer erfbetreders van de kennis profiteren.

 

Meer weten over Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV)? Bekijk hier de website.  

Deel dit bericht