De mestschuifel is een apparaat met een rooster dat onder houtig strooisel in de pluimveestal doorschuift en droge mest oogst. Het stofbadhuis biedt een aparte ruimte om te stofbaden in fijner materiaal, bijvoorbeeld zand. Zo kunnen de kippen schoner scharrelen en beter stofbaden én wordt de uitstoot van fijnstof en ammoniak bij de bron teruggedrongen. De innovatie voorkomt niet alleen emissies, maar verbetert ook de kwaliteit van de leefomgeving van de dieren én het stalklimaat voor mens en dier. Daarmee laat die ook zien dat maatregelen om de milieugevolgen van dierlijke productie te beperken niet noodzakelijk strijdig zijn met verbeteringen van het dierenwelzijn.

 

Diamantvorm

Met het geld van het Barth-Misset Fonds experimenteerden de onderzoekers met een opgeschaald ontwerp van de mestschuifel in een opstelling die de vloer in een pluimveestal simuleerde. Hier werd bijvoorbeeld onderzocht wat een juiste vorm voor de mestschuifel zou zijn. Dat bleek niet de trapeze-, zoals in een eerder ontwerp was toegepast, maar de diamantvorm. De ontworpen afstort en afzuiging van de droge mest bleken naar behoren te werken. Al met al leverde de pilot voldoende vertrouwen in de mechanica om de mestschuifel uit te proberen in een praktijkopstelling.

Minder schrikgedrag

Een pilot met het stofbadhuis leverde ook gunstige resultaten op. Direct na de opening gingen de kippen het badhuis in om te stofbaden. In vergelijking met de meest favoriete plek om te stofbaden in het traditionele meststrooisel, namen even veel of meer kippen een stofbad – soms wel het tienvoudige aantal dieren. Ook vertoonden kippen in het stofbadhuis veel minder schrikgedrag. Vermoedelijk, zo concluderen de onderzoekers, ervaren zij een afgesloten gebied om te baden als prettig en veilig.

Praktijkstal

Mede dankzij de financiering van het Barth-Misset Fonds kan de volgende fase met de mestschuifel en het stofbadhuis worden ingezet. Die behelst onder meer een test van een jaar in een kleinschalige praktijkstal. Als die ook positieve uitkomsten heeft volgt toepassing op commerciële schaal (inclusief emissiemetingen). De pluimveesector toont inmiddels grote belangstelling voor de innovatie en draagt ook bij aan het vervolg.

 

Maak ook kans op € 50.000,- en dien je vooraanvraag in!

 

Dien hier je vooraanvraag in

Deel dit bericht